Извозване на строителни отпадъци в гр. София

 

След всеки ремонт или строителна дейност се натрупват строителни отпадъци, а една от най-тежките и неприятни работи е почистването и извозването им. Можем да кажем, че услугата извозване на строителни отпадъци в София е сред най-търсените в бранша.

Не всеки знае, но има специална наредба за управление на отпадъците във всяка община. Цяла глава пета от Наредбата на Столична община регламентира специално извозването на строителни отпадъци.

Нашата фирма е законно лицензирана да извършва след услугите си по къртене или почистване, и задължително извозване на събраните отпадъци, сортиране и депониране на всякакъв тип останки от ремонт или опразване на тавани, мазета, гаражи и пристройки от стари и негодни мебели, уреди, железни конструкции, варели, автомобилни гуми, пластмасови или дървени останки от какво ли не.

За всеки от изброените тук отпадъци съществува отделна глава в Наредбата на Столична община и ние имаме всички законни разрешителни да извозваме тези ненужни купища боклук до място за рециклиране или депониране в законно сметище.

За тази цел Кърти Чисти Извозва БГ притежава собствен транспорт, дългогодишен опит и мотивирани работници.

Грижейки се за вашите отпадъци, ние се грижим за ред в жизненото пространство и не по-малко важно – и за чистотата на българската природа.

На изключително ниски цени за такава трудоемка и мръсна услуга, ние ще извозим всеки ваш излишък, за да избегнете солените глоби на общината.

Изрезки от шивашки и обувни цехове, често свързани с вредни лепила, бои, химикали или пък купища стари гуми, масла, киселини и акумулатори от сервизи и гаражи, остатъци от химически почистващи препарати, електрически батерии, електроника и купища хартия от административните сгради, са с приоритет за нашите екипи по извозването.

Неправилната употреба на битова химия, лекарства, изгоряла мазнина, оцветители и химикали, крие опасност за живота на човека и природата.

Да бъдем осъзнати и отговорни за сложността и трудността при сортирането и обработката на опасни вещества, вече е напълно наложително.

Много хора се сблъскват с друг род ангажименти – почистване на химически отпадъци от работните места в производства и администрации.

Това е процес, който изисква нещо повече от вода и кърпа, за да се осигури успешен и видим резултат. Тази дейност се нуждае от почистващи машини и контейнери, високотехнологична и мощна техника, както и камиони за извозване на целия товар.


Професионална фирма за извозване на строителни отпадъци

 

Наемайки ни, вие получавате професионализъм, качество на работата и контрол над хаоса. Извозването на отпадъци се извършва само до специално отредени за целта места. Извършваме услугата извозване на строителни отпадъци в София и в областта. Нашият професионален екип по отстраняване и изхвърляне на отпадъци ще се появи във вашия дом или офис и в рамките на минути и с подходящия транспорт ще извози всичко непотребно от там.

За да се отървете от всякакви струпани отпадъци и това да бъде технически обезпечено и по-организирано, е важно да се доверите на фирма по почистване и извозване. Всички извозени строителни отпадъци биват обезвредени, съгласно изискванията на екологичните норми на организациите за реда и чистотата.

Изхвърляне на отпадъци от складови помещения – е необходимост за множество частни фирми, които се нуждаят от специални контейнери за изхвърляне на бракувани и ненужни стоки. Наемайки ни, вие получавате качество на работата и контрол над хаоса. Изхвърляне на отпадъци се извършва само на специално отредени за целта места.


Услугата извозване на строителни отпадъци

 

Услугите ни по къртене, чистене и извозване на строителни отпадъци и боклуци в София и района, ще ви помогнат да освободите място на вашите производствени площадки или нежилищни помещения.

Ние имаме опит в почистването и извозването на отпадъци от дворове в столицата и вилните зони.

А също и всичко ненужно, като се започне от центъра – фирмени офиси и пространства, стерилни лаборатории и болнични заведения, търговски обекти и складове и много други, подлежащи на почистване чак до промишлените и вилните зони в покрайнините на столицата.


Цени за извозване на строителни отпадъци в гр. София